Realizacje

Realizacje

Efekty naszej pracy, sukcesy przedstawiamy w zakładce…
 
 

czytaj dalej

Referencje

Referencje

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi referencjami, dołącz do grona naszych zadowolonych Klientów...
 

czytaj dalej

Kontakt

Kontakt

tel. kom. 604 79 10 19
tel./fax 91 484 33 27
e-mail: biuro@molenda-srodowisko.eu
ul. Langiewicza 28/23, 70-263 Szczecin

czytaj dalej

 

Od wielu lat w swojej praktyce zawodowej uwzględniamy działania zgodne z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu.

Filary społecznej odpowiedzialności biznesu Pracowni Ochrony Środowiska:

Miejsce pracy
– dbamy o wzrost standardu warunków pracy w naszej firmie
– stosujemy techniki motywacji
– dbamy o rozwój naszych pracowników
– systematycznie i sukcesywnie podnosimy ich kwalifikacje, organizujemy szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne
– uwzględniamy różnice indywidualne i cechy osobowości pracowników
– pracownicy mają możliwość zgłaszania swoich pomysłów usprawniających funkcjonowanie firmy
– szanujemy prawa człowieka
– nie stosujemy praktyk dyskryminacyjnych
– organizujemy programy stażowe, praktyki

Środowisko naturalne
– propagujemy edukację z zakresu ochrony środowiska
– dbamy o ochronę mikro środowiska w miejscu pracy poprzez: zrównoważenie wykorzystania zasobów np. energooszczędne żarówki, odłączanie zbędnych urządzeń od zasilania, właściwe gospodarowanie energią cieplną, segregowanie odpadów
– zbieramy nakrętki plastikowe na cele charytatywne
– optymalnie wykorzystujemy materiały biurowe
– stosujemy elektroniczną archiwizację
– stosujemy dwustronne drukowanie, zielone e-mailing

Społeczność lokalna
– budujemy długoterminowe partnerstwo z lokalnymi kontrahentami i dostawcami
– wspieramy akcje dobroczynne: przekazujemy 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego
– wspieramy finansowo lokalne placówki oświatowe: Szkoła Salezjańska, Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Rynek
– stosujemy uczciwe praktyki rynkowe, zasadę fair play
– jesteśmy rzetelnym płatnikiem, terminowo realizujemy nasze zobowiązania
– budujemy dobre relacje z klientami, świadczymy profesjonalne usługi w sposób najbardziej spełniający ich oczekiwania
– otrzymujemy informację zwrotną w postaci referencji