Działalność społecznie odpowiedzialna

Od wielu lat w swojej praktyce zawodowej uwzględniamy działania zgodne z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu. W 2015 roku zostało to docenione poprzez zgłoszenie naszej firmy, jako jednej z niewielu w województwie zachodniopomorskim, do Plebiscytu „Równa Firma 2015”, organizowanym przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Konsekwencją udziału w plebiscycie było przystąpienie do Programu Gospodarczego „Organizacja Społecznie Zaangażowana” i otrzymanie certyfikatu.

Jest to dla nas dużym wyróżnieniem, a jednocześnie zobowiązaniem do stosowania dobrych praktyk.

Współpracujemy z dr hab. Ewą Mazur-Wierzbicką

Pani Ewa Mazur-Wierzbicka zajmuje się problematyką z zakresu kompetencji miękkich. Od 2012 roku jest akredytowanym coachemInternational Coach Federation (ICF) (3. Associate Certified Coach). Specjalizuje się także w tematyce zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności biznesu. Jest m. in. pełnomocnikiem Uniwersytetu Szczecińskiego do Komitetu Technicznego nr 305 ds. Społecznej Odpowiedzialności działającego przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym, doradcą PARP-u z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

Potwierdzenie autentyczności prowadzonych przez nas działań można sprawdzić tutaj:

Linki do publikacji:

Inwestycje.pl: http://inwestycje.pl/firma/Zaangazowanie-Spoleczne—nowy-trend-w-biznesie-XXI-wieku-;262396;0.html– poz. nr 5
Dziennik Internautów: http://di.com.pl/organizacje-godne-zaufania-laureaci-programu-organizacja-spolecznie-zaangazowana-52677 – poz. nr 5
Informacja o programie pojawiła się także w artykule o zaangażowaniu społecznym w drugim numerze Promenady Biznesu: http://issuu.com/ckwpromenada/docs/prb2.

Jesteśmy firmą społecznie odpowiedzialną, uczestniczymy w programie: „Szlachetna paczka”.