Nasz zespół

mgr inż. Henryk Molenda – założyciel firmy
e-mail: biuro@molenda-srodowisko.eu
tel. 605 335 220

mgr inż. Paweł Molenda – właściciel, zarządzający zespołem
e-mail: p.molenda@molenda-srodowisko.eu
tel. 604 79 10 19

mgr Małgorzata Molenda – pełnomocnik, sprawy organizacyjne i finansowe
e-mail: m.molenda@molenda-srodowisko.eu
tel. 608 039 630

mgr inż. Dorota Bukowska
e-mail: d.bukowska@molenda-srodowisko.eu
tel. 668 003 260

mgr Karolina Łabik
e-mail: k.labik@molenda-srodowisko.eu
tel. 609 124 654

mgr inż. Anna Szafrańska-Uściłowska
e-mail: a.szafranska@molenda-srodowisko.eu
tel. 784 943 794

mgr Paulina Woch-Galant
e-mail: p.woch@molenda-srodowisko.eu
tel. 784 943 547

mgr inż. Katarzyna Zimorodzka
e-mail: k.zimorodzka@molenda-srodowisko.eu
tel. 784 016 289

mgr inż. Marcin Sulowski
e-mail: m.sulowski@molenda-srodowisko.eu
tel. 784 018 345

Ponadto skład zespołu tworzą specjaliści z wszystkich dziedzin ochrony środowiska:

  • przyrody,
  • gospodarki wodno-ściekowej,
  • gospodarki odpadami,
  • emisji hałasu,
  • emisji zanieczyszczeń do powietrza,
  • geologii,
  • archeologii.