Inwentaryzacje drzew i krzewów – wycinka, zgoda na wycinkę, szacunek brakarski, gospodarka drzewostanem, dendrologia.