Kontrole funkcjonalności przejść dla zwierząt – monitoring przejść, fotopułapaki, przejścia dla zwierząt, kontrola, migracja zwierząt.