Monitoringi przyrodnicze przed- i po- inwestycyjne – badania, pomiary, nadzór przyrodniczy, środowisko, nadzór przyrodniczy prowadzony na etapie eksploatacji inwestycji, inwentaryzacja przyrodnicza.