Nadzory przyrodnicze oraz monitoringi przyrodnicze w trakcie budowy przedsięwzięć – badania, pomiary, nadzór przyrodniczy, środowisko, nadzór przyrodniczy na etapie budowy przedsięwzięcia.