Projektowanie nasadzeń zieleni – drzewa, zieleń, gospodarka drzewostanem, architektura krajobrazu, projekt nasadzeń, zieleń zastępcza, nasadzenia kompensujące.