Przejścia dla zwierząt, zielone mosty, przejścia dolne, przejścia górne, przejścia dla małych zwierząt, przejścia dla płazów, przejścia dla średnich zwierząt, przejścia dla dużych zwierząt, przepusty, płotki, ogrodzenia naprowadzające, struktura naprowadzająca, strefa najścia, środki minimalizujące, migracja, korytarze ekologiczne.