Szkolenia z zakresu gospodarki odpadami – szkolenie przedsiębiorców w zakresie ich obowiązków, związanych z rodzajem prowadzonej działalności, dotyczących gospodarki odpadami.