Pozwolenia na eksploatację obiektów – opracowania pozwoleń sektorowych: np. pozwolenia wodnoprawne, wytwarzanie odpadów, pozwolenia emisyjne, itp.